نمونه کارها

نمونه کارها
🏠
املاک ارم وب سایت املاک ارم ، بک اند :دات نت کور و آنگولار ، UI : دات نت کور
شامل اپلیکیشن اندروید و PWA برای آیفون
🏠
املاک مردانی وب سایت املاک مردانی ، بک اند : دات نت (mvc) و UI : دات نت (mvc)

وب سایت املاک ارم ، بک اند :دات نت کور و آنگولار ، UI : دات نت کور
شامل اپلیکیشن اندروید و PWA برای آیفون