تبدیل پروژه asp.net core به blazor server side

add blazor to asp.net core project

. امروز در پروژه ای که با asp.net core نوشته ایم میخواستیم یک کامپوننت blazor server side رو در یک صفحه نشان بدیم

مشکل از جایی شروع میشه که بایستی اول بتونیم ویژگیهای یک پروژه blazor رو به پروژه asp.net core اضافه کنیم بعد کامپوننت کار کنه

راه حل این روش به این صورت هستش

در مرحله اول میدل ور بلیزور را به program.ts اضافه می نماییم .

builder.services.addserversideblazor();

در مرحله بعد بلیزر هاب رو اضافه میکنیم که کامپوننت ما با سیگنال آر ارتباط برقرار کند

app.mapblazorhub();

در مرحله بعد کامپوننت را به پروژه اضافه می نماییم .

سپس آنرا در جایی که میخواهیم به صورت زیر لود میکنیم

<component type="typeof(مسیر کامپوننت)" render-mode="serverprerendered"/>

در مرحله بعد فایل جاوا اسکریپت بلیزر را اضافه مینماییم .

<script src="_framework/blazor.server.js"></script>

و در فایل لیوت پروژه در صفحه اصلی در بخش هد تگ زیر را قرار میدهیم

<base href="~/"/>

و در آخر پروژه را اجرا مینماییم ولی همچنان پروژه اجرا نمیشود . و یک فایل کم است !

یک پروژه خالی blazor ایجاد نموده و در روت پروژه فایل import.razor را کپی و در روت پروژه خودمان میگذاریم و پس از آن کامپوننت بلیزور خودمان در پروژه اجرا میشود .

در صورتی که مشکلی داشتید با ایمیل بنده در تماس باشید .